Projekty EU

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji!“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/82.00013

Cílem projektu je podpora zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností, a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností, které jsou významné pro ekonomický růst a růst zaměstnanosti v Olomouckém kraji.

Do vzdělávacích kurzů Mezinárodní svářečský inženýr IWE a Mezinárodní svářečský technolog IWT jsou zapojeni 2 zaměstnanci InMaSe.

Realizace projektu: 10/2012 - 4/2013

Projekt „Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Industrial Machine Service s.r.o. prostřednictvím komplexního vzdělávání“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00754

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci, flexibilitu a adaptabilitu zaměstnanců InMaSe, což ve svém důsledku vedlo ke zkvalitnění služeb, k vyšší pracovní výkonnosti, ke konkurenceschopnosti firmy a k posílení udržitelnosti pracovních míst.

Projekt „Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Industrial Machine Service s.r.o. prostřednictvím komplexního vzdělávání“ je financován z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR. 

Realizace projektu: 2010 – 2012

Projekt „Vzděláváním k prosperitě malých a středních podniků v Olomouckém kraji“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/23.00561

Díky tomuto projektu vybraní zaměstnanci absolvovali kurzy podporující měkké dovednosti – Odborná angličtina pro obchodníky, Dovednosti pro mistry (liniové manažery), Manažerské dovednosti.

Realizace projektu: 2010

Projekt „Společensky účelná pracovní místa“

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00002

V období od 15.3.2010 do 31.8.2010 bylo u zaměstnavatele Industrial Machine Service s.r.o. prostřednictvím Úřadu práce v Olomouci v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo SÚPM částkou 54 000 ,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 45 900,- Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 15%, tj. 8 100,- Kč

Pracovní místa vyhrazená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče ve věku nad 50 let, se zdravotním handicapem, neuplatnitelnou kvalifikací nebo dlouhodobě stojící mimo trh práce. Těmto uchazečům tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.