Politika kvality

Firma Industrial Machine Service s.r.o. se zavázala k zavedení Systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 z roku 2009 (dále jen ISO 9001).

Poprvé byla naše společnost podrobena požadavkům auditorskému týmu společnosti STAVCERT PRAHA s.r.o. v roce 2010, kdy splnila dané požadavky výše uvedené normy a získala certifikát o zavedení systému ISO 9001.

Vedení společnosti má pro svoji podnikatelskou činnost stanovenou základní strategii, která spočívá ve:

Základní politika kvality, která vychází z této strategie je tedy určena následujícím prohlášením:

Politika kvality vychází z následujících principů: