Svařování

Svářečské práce provádí kvalifikovaný a odborně způsobilý svářečský personál s certifikáty v souladu s EN 287-1 a PED 97/23/EC (v metodách 111/MMA; 135/MAG: 141/TIG).

Svářečské práce a technologii svařování dozoruje a stanovuje svářečský dozor s kvalifikací I/EWT nebo I/EWE, IWI-C v souladu s ČSN EN ISO 14 731.

Zajišťujeme kontrolu specializovaného procesu svařováním před a po jeho provedení našimi pracovníky kvalifikovanými v NDT v metodách VT, PT, certifikace pracovníka v souladu s EN 473 – Level II.