Historie

Historie firmy sahá do roku 1995, ale svoji nynější funkci plní od roku 2003. V tom roce proběhla přeměna ze servisní organizace zajišťující opravárenské a servisní práce pro okolní podniky na ryze výrobní firmu, zabývající se výrobou dle dodané výkresové dokumentace a dle specifických požadavků zákazníka. Naše společnost je již několik let významnou menší až střední firmou na našem trhu a vyprofilovala se do nynějších rozměrů, kdy 90% své produkce expeduje do zahraničí.

Jsme jedna z mála společností, která je ve 100% vlastněna českým majitelem. V polovině roku 2005 přešlo vlastnictví firmy do rukou pana Pavla Martinky a tím se završila stabilizace společnosti, která se tak mohla plně koncentrovat na plnění vytyčených úkolů a cílů s maximální návratností výnosů zpět do firmy. V současné době se snažíme investovat do generálních oprav stávajícího zařízení a do nákupu nových zařízení, které nám umožňují navýšení kapacit výrobního procesu a splnění nejpřísnějších kritérií našich zákazníků.