Obrábění

Obrábění provádíme na našich strojích, které procházejí pravidelnou kontrolou, servisem a údržbou. Seznam strojů najdete v kapitole strojní vybavení.

Před obráběním je provedeno rýsování, které eliminuje případné prostoje.  

Všechny CNC stroje mají jednotný řídící systém Heidenhein.

Obsluha všech strojů je vysoce kvalifikovaná a zvládá i středně obtížné programování přímo na strojích, což je využíváno především u kusové výroby.

Po opracování je provedena kontrola dílu pracovníkem řízení kvality a následuje zámečnické dohotovení dílu.